maureen klijn

K L E M - Theaterlab de Schuur Arnhem (2012)

Theatraal onderzoek naar fysiek theater, gebaseerd op de massale paniek die onstond tijdens 'de Damschreeuwer'. De performance gaat over verschillende manieren van klemzitten, fysiek in een groep of mensenmassa. Of psychisch klemzitten, verlamd zijn van angst en niet meer kunnen bewegen. In fysiek, muzikaal theater wordt de tweestrijd verbeeldt; enerzijds bij de groep willen horen en anderzijds een individu willen zijn. De mens als eeuwige stuntelaar, steeds weer opkrabbelend in de zich herhalende geschiedenis. 

www.huisvanpuck.nl